Ο Fauci προβλέπει υποχρεωτικούς εμβολιασμούς στις 11 Δεκεμβρίου 2009.
Ο Fauci προβλέπει υποχρεωτικούς εμβολιασμούς στις 11 Δεκεμβρίου 2009.