Rami Malek praises 'timeless' Daniel Craig
Rami Malek praises 'timeless' Daniel Craig
Rami Malek thinks Daniel Craig is "timeless".